uvod
 menu  Úvod
 menu  Dokumenty
 menu  Jídelna
 menu  Galerie
 menu  Základní škola
 menu  Mateřská škola
 menu  PORTÁL


01514918

26.02.2024 07:40
proběhla akualizace
aktualit  Dnes je úterý 27.února svátek má Alexandr zítra Lumír  Bakaláři
Vstupte
Bakaláři
Klasifikace
Rozvrh

Kredit
Vstupte
Stravování
Výše kreditu
QR platby

Postavení a poslání školy


Základní škola Cerekvice nad Bystřicí je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Součástí organizace jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny součásti podléhají po stránce personální i provozní řediteli školy. Škola jako celek zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví, poskytuje mravní, zdravotní, estetickou, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola poskytuje základní vzdělání, mateřská škola poskytuje výchovnou činnost zaměřenou na celkový rozvoj dítěte.
Předmětem činnosti je krom předškolní výchovy a školní výuky také stravování ve školní jídelně, organizování školních výletů, exkurzí, poznávacích, vzdělávacích a kulturních zájezdů, lyžařských výcviků a škol v přírodě, volnočasových aktivit, osvětové činnost, organizace soutěží a vlastních kulturních pořadů.
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obecním úřadem v Cerekvici nad Bystřicí dne 16.10. 2002 a je zařazena v síti škol MŠMT od 1.1. 2003.
Činnost školy probíhá ve 3 objektech. V budově cerekvického zámku jsou 4 kmenové třídy druhého stupně, 5. třída, ředitelna, sborovna, odborné učebny, žákovská kuchyň, tělocvična, školní dílna, kabinety a provozní prostory. První stupeň základní školy je umístěn v samostatné budově a jsou zde 4 kmenové třídy, 2 oddělení školní družiny, sborovna, kabinet, sklad učebnic a provozní prostory. V nové budově se nachází mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou a provozní prostory. U všech budov se nacházejí volné prostory, které jsou využívány jako sportoviště.
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí.
Základní školu navštěvuje průměrně 160 žáků.
Školní družinu navštěvuje 60 žáků prvního stupně.

Základní informace


Název : Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení (IZO): 650 046 633
Identifikační číslo (IČO): 70 981 817
Adresa : 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Cerekvice nad Bystřicí
Škola sdružuje: Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Zahájení činnosti: 1.1. 2003Adresa:Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace

  Cerekvice nad Bystřicí 1
  507 77


Telefony:

  Ředitelna 493 696 302
  Ředitel mobil 722 915 485
  Sborovna I. stupeň 493 696 202
  Sborovna II. stupeň 493 696 053
  Školní družina 493 696 056
  Školní jídelna 493 696 362
  Mateřská školka 493 696 198

Email:

  skola@zscerekvice.org


www stránky:

  www.zscerekvice.org

Datová schránka:

  ef57g2f

Účty školy:

  Škola 181165292/0300
  Školní jídelna 181165700/0300
  FKSP 181165858/0300
  Spolek přátel školy 105945828/0300
Organizační schéma školy

Vedení školy

Ředitel školy:
  Mgr. Marie Zapadlová

Pedagogický zástupce ředitele školy:
  Mgr. Monika Petříková

Zástupce ředitele pro I. stupeň:
  PaedDr. Miloslava Duchoňová

Zástupce ředitele pro MŠ
  Marcela Bergmannová

Výchovná poradkyně:
  Mgr. Šárka Krejcarová

Metodik prevence:
  Mgr. Alžběta Peterková

Zástupce ředitele pro hospodářský úsek a vedoucí školní kuchyně:
  Ing. Zuzana Jezberová

Účetní:
  Jana Pavlová

Zaměstnanci


Aktuality
ozbrojený útočník

V pátek 1. 3. budou žáci 9. ročníku besedovat s nprap. Alešem Brendlem na téma ozbrojeného útočníka.
Vloženo: 2024-02-23  

pracovní místo

ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí hledá od 1.9.2024 pedagoga s aprobací ICT - AJ.
Vloženo: 2024-02-22  

Družina - jarní prázdniny

Vážení rodiče, prosíme o projevení zájmu o družinu na jarní prázdniny do 29. 2. 2024 (lístečky - návratky vaše děti mají). Děkujeme za spolupráci.
Vloženo: 2024-02-15  

Masopustní karneval - Den navíc

29. 2. Den navíc. Na ZŠ a MŠ Cerekvice nad Bystřicí proběhne karneval s masopustním průvodem obcí
Vloženo: 2024-02-09  

Jarní prázdniny

Jarní prázdniny okresu Jičín jsou v termínu 4. 3. - 10. 3. 2024.
Vloženo: 2024-02-05  

Družina - přidaný kontakt

Pro rychlou - operativní domluvu (změna vyzvednutí, odchod na autobus, ...) je možné ve školní družině použít do 15,00 volání nebo SMS zprávu na číslo: 725 303 294
Vloženo: 2024-02-05  

Webové stránky

Připravujeme nové webové stránky. Informace z akcí školy můžete nyní sledovat na facebooku školy.
Vloženo: 2024-02-05  


Archiv aktualit
ZŠ Cerekvice nad Bystřicí