uvod
 menu  Úvod
 menu  Vývěska
 menu  Žáci
 menu  Jídelna
 menu  Galerie
 menu  Základní škola
 menu  Mateřská škola
 menu  Ke stažení
 menu  PORTÁL


fotogalerie

Navštivte naši galerii


01007604

23.06.2020 13:16
proběhla akualizace
aktualit


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:

23.88 °C
Na sluníčku.VOLNÝ
ŠKOLNÍ
INTERNET

wifi


  Dnes je středa 12.srpna svátek má Klára zítra Alena  Bakaláři
Vstupte
Bakaláři
Klasifikace
Rozvrh

Kredit
Vstupte
Stravování
Výše kreditu
QR platby

Úlohy a podklady k výuce budou zveřejňovány v programu Bakaláři,
v boční liště KOMENS, přijaté zprávy.


Online výuka Moodle.

Jak používat Moodle - pro studenty

Online učebna 1     Online učebna 2

Postavení a poslání školy


Základní škola Cerekvice nad Bystřicí je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Součástí organizace jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny součásti podléhají po stránce personální i provozní řediteli školy. Škola jako celek zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví, poskytuje mravní, zdravotní, estetickou, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola poskytuje základní vzdělání, mateřská škola poskytuje výchovnou činnost zaměřenou na celkový rozvoj dítěte.
Předmětem činnosti je krom předškolní výchovy a školní výuky také stravování ve školní jídelně, organizování školních výletů, exkurzí, poznávacích, vzdělávacích a kulturních zájezdů, lyžařských výcviků a škol v přírodě, volnočasových aktivit, osvětová činnost, organizace soutěží a vlastních kulturních pořadů.
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obecním úřadem v Cerekvici nad Bystřicí dne 16.10. 2002 a je zařazena v síti škol MŠMT od 1.1. 2003.
Činnost školy probíhá ve 3 objektech. V budově cerekvického zámku jsou 4 kmenové třídy druhého stupně, 5. třída, ředitelna, sborovna, odborné učebny výpočetní techniky, fyziky a chemie, žákovská kuchyň, tělocvična, školní dílna, kabinety a provozní prostory. První stupeň základní školy je umístěn v samostatné budově a jsou zde 4 kmenové třídy, 2 oddělení školní družiny, sborovna, kabinet, sklad učebnic a provozní prostory. V nové budově se nachází mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou a provozní prostory. U všech budov se nacházejí volné prostory, které jsou využívány jako sportoviště.
Základní školu navštěvuje ve školním roce 2016/2017 150 žáků. Průměr žáků na jednu třídu činí 17 žáků.
Školní družinu navštěvuje 60 žáků prvního stupně.
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, ve školním roce 2016/2017 ji navštěvuje 50 dětí.
V celé organizaci je zaměstnáno 19 pedagogických a 8 provozních pracovníků.

Základní informace


Název : Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení (IZO): 650 046 633
Identifikační číslo (IČO): 70 981 817
Adresa : 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Cerekvice nad Bystřicí
Škola sdružuje: Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Zahájení činnosti: 1.1. 2003Adresa:Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace

  Cerekvice nad Bystřicí 1
  507 77


Telefony:

  Ředitelna 493 696 302
  Ředitel mobil 722 915 485
  Sborovna I. stupeň 493 696 202
  Sborovna II. stupeň 493 696 053
  Školní družina 493 696 056
  Školní jídelna 493 696 362
  Mateřská školka 493 696 198

Email:

  skola@zscerekvice.org


www stránky:

  www.zscerekvice.org

Datová schránka:

  ef57g2f

Účty školy:

  Škola 181165292/0300
  Školní jídelna 181165700/0300
  FKSP 181165858/0300
  Spolek přátel školy 105945828/0300
Organizační schéma školy

Vedení školy

Ředitel školy:
  Ing. Jiří Ježek

Zástupce ředitele školy:
  Mgr. Jindra Jenčovská

Vedoucí učitelka I. stupně:
  PaedDr. Miloslava Duchoňová

Vedoucí učitelka mateřské školy
  Marcela Bergmannová

Výchovná poradkyně:
  Mgr. Šárka Krejcarová

Metodik prevence:
  Mgr. Alžběta Peterková

Účetní:
  Jana Pavlová

Vedoucí školní kuchyně:
  Ing. Zuzana Jezberová

Zaměstnanci


Aktuality
Krásné prázdniny

Užijte si ve zdraví letní měsíce prázdnin a s chutí přijďte v září do školy!
Vloženo: 2020-06-23  

Prázdninový provoz MŠ

V době letních prázdnin bude MŠ otevřena od 1. července 2020 do 12. července 2020 a od 24. srpna 2020 do 31. srpna 2020. Více ve vývěsce
Vloženo: 2020-05-11  

Čestné prohlášení MŠ

Čestné prohlášení ke vstupu dítěte do školky najdete VLEVO v rubrice VÝVĚSKA
Vloženo: 2020-05-04  

Zápis do MŠ

Žádost a požadavky k zápisu do MŠ najdete vlevo ve vývěsce.
Vloženo: 2020-04-17  


Archiv aktualit
ZŠ Cerekvice nad Bystřicí