Prázdniny za:

?
O školce
  Základní informace
  Provoz MŠ
  Třídy
  Personál
  O co usilujeme
Nástěnka
Co se děje
U nás v Duhové kuličce
Co nabízíme
Fotogalerie
Dokumenty
   ÚvodNavštivte naši galerii


00927213


24.05.2019 11:29
proběhla akualizace
aktualit


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
10.62 °C
Na sluníčku.

 Dnes je sobota 25.května svátek má Viola zítra Filip  

O co usilujeme

Snažíme se s dětmi pracovat co nejvíce formou prožitkového učení. Dát dětem prostor pro vlastní tvořivost a vyjádření svých názorů, nápadů, ale i citů.

Výchova a vzdělávání formou hry a prožitků

Naší snahou je poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje. Tvorbě integrovaného bloku ve školním vzdělávacím programu proto vždy předchází promyšlení a stanovení aktivit, které žádoucí prožitek dětem skutečně poskytnou.

Vedle vzdělávacího materiálu (obrázky, encyklopedie květin, myšlenková mapa jara), dětem především poskytujeme bezprostřední zkušenost s tématem a to formou hry. Např.: hledání jara na zahradě – když ho někdo najde, zakřičí „jaro“ a všichni se seběhneme podívat, co že to našel. Společně vyhodnotíme zdali je to opravdu znak jara, dále činnost zakončíme třeba společnou malbou ve dvojicích, kde si děti vzájemně sdělí co se jim nejvíce na jaru líbí a společně se dohodnou co na obrázek namalují. Konečná tvorba je důkazem jejich spolupráce, tolerance a výsledkem toho, co se děti naučily.

Zelená pohybu a zdravému životnímu stylu

Náš vzdělávací program je zaměřen mimo jiné také na zdravý životní styl. Snažíme se, aby děti přirozeně přijímaly význam každodenních pohybových aktivit a pobytu na čerstvém vzduchu, dále postoje, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem chránícím zdraví a přirozenou cestou je vést k dosažení následujících kompetencí:

 • Probudit v dětech zájem o pohybové aktivity všeho druhu přiměřené věku.

 • Dbát na ochranu zdraví a bezpečnost při sportovních aktivitách i volných hrách na školní zahradě.

 • Rozumět pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevence nemocí.

 • Umět posoudit, jaký vliv na zdraví mají situace, média a další jevy.

 • Odbourat narůstající negativní důsledky nadměrného sledování TV a PC her.

 • Uvědomovat si, že zdraví je prioritní hodnotou.

 • Mít vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a za způsob svého života.

 • Posilovat duševní odolnost.

 • Ovládat dovednosti komunikace a spolupráce.

 • Podílet se aktivně na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech.

 • Vztah k přírodě a estetické vnímání přírodních krás a krajiny v blízkém okolí.

Lidové tradice

Součástí naší mateřské školy neodmyslitelně patří lidové zvyky a tradice naší kultury, se kterou děti seznamujeme v průběhu celého roku. Do činností a aktivit tohoto tématu se často zapojují i rodiče dětí, se kterými, díky těmto akcím, máme příležitost se poznat lépe a posilovat tak přátelské vztahy.

Učení s přírodou

Seznamování dětí s přírodou v naší mateřské škole probíhá v přírodě s využitím encyklopedií zvířat, atlasů rostlin a dalšího didaktického materiálu, který mají děti rovněž k dispozici i ve třídě. Pomocí nejen těchto didaktických pomůcek, ale i u dětí velmi oblíbeného přírodního materiálu srovnáváme, třídíme, porovnáváme, všímáme si detailů, cíleně rozšiřujeme či doplňujeme poznatky získané v reálném prostředí. Ale to podstatné o přírodě se dovídáme v její bezprostřední blízkosti. Snažíme se uplatňovat situační učení. Poprvé letos sněží? Je bouřka? Honem k oknu nebo na zahradu. Přímé pozorování, které je pro děti skutečným zážitkem, využijeme v následujících didaktických aktivitách. Jak se děti rozhovoří, když jim po bouřce položíme otázku: „Co by se stalo, kdyby..."

Dostatek prostoru pro volnou hru

Pro dítě předškolního věku je nejpřirozenější činností hra. Hrou se dítě učí a rozvíjí. Nejen do volné hry si dítě zpětně projektuje situace, kterým nerozumí (neshody s kamarády, s rodiči, s učiteli, situace viděné v TV…) a snaží se jim právě pomocí hry porozumět, tudíž hra působí kladně na psychosociální rozvoj dítěte.