Prázdniny za:

?
O školce
  Základní informace
  Provoz MŠ
  Třídy
  Personál
  O co usilujeme
Nástěnka
Co se děje
U nás v Duhové kuličce
Co nabízíme
Fotogalerie
Dokumenty
   ÚvodNavštivte naši galerii


00927213


24.05.2019 11:29
proběhla akualizace
aktualit


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
11.38 °C
Na sluníčku.

 Dnes je sobota 25.května svátek má Viola zítra Filip  

Personální zajištění

Marcela Bergmannová - vedoucí učitelka

Vystudovala jsem Střední pedagogickou školu v Nové Pace. Tuto školu jsem si vybrala na základě vlastní zkušenosti s mateřskou školou z dětství a rozhodla se, že chci porozumět dětské duši.

Na základě mé dlouholeté praxe vím, že některé z mých názorů týkajících se zdravého a harmonického vývoje dětí se nemusí vždy líbit všem rodičům. Odráží se však v tom moje hlavní myšlenka, že dítě a jeho zdravý vývoj je pro mě vždy na prvním místě. Celou svou praxi se snažím pomáhat dětem, které mají problémy s adaptací, s přizpůsobením se kolektivu a se speciálně vzdělávacími potřebami. Pravidelně se proto vzdělávám především v psychologii, v grafomotorice, ve výtvarné a pracovní výchově.

Ráda s dětmi pracuji formou prožitkového učení, což je nejlepší pro zapamatování si získaných poznatků, chodím s nimi hodně do přírody, společně zpracováváme plody přírody, vedu je k péči o naši mini zahrádku a ke kladnému vztahu k přírodě.

Moje práce je pro mne zároveň i koníčkem, i když někdy je to velmi náročné.

 

Bc. Aneta Skipalová - učitelka

Vystudovala jsem předškolní pedagogiku na Karlově Univerzitě se zaměřením na dramatickou výchovu. Studium dramatické výchovy mi přineslo jiný uhel pohledu na výchovu a vzdělávání, díky kterému se prioritně snažím vést děti nejen ke spolupráci ve skupině a prosociálnímu cítění, ale také k objevování sama sebe a posilování vlastní individuality. Své pedagogické působení zaměřuji na tvorbu lekcí, ve kterých si děti pomocí metod a technik dramatické výchovy vyzkoušejí jednat v různých situacích, které mohou nastat i ve skutečném životě, zároveň se vžívají jak do kladných, tak i záporných rolí což napomáhá dětem dívat se na skutečnosti z různých úhlů pohledu a hledat tak vhodné řešení problematických situací.

Protože se sama velice zajímám o zdravý životní styl a různé pohybové i sportovní aktivity, které se staly nedílnou součástí mého života je přirozené, že k pohybu a sportu vedu také Vaše děti. V současné době působím i jako lektorka v tanečním studiu Intimate v Hradci Králové.

Mám ráda hudbu, zpěv a hraji na několik hudebních nástrojů. Dále se také neobejdu bez tvoření a vyrábění. Hudební a výtvarná výchova mimo jiné vnáší do třídy radost, pohodu a uvolnění, což je podle mého názoru, nejdůležitější složka výchovy a vzdělávání vůbec.

 

Irena Kaplanová - učitelka

Ve školství pracuji od roku 1980. Práce s dětmi mě naplňuje, protože je různorodá, tvořivá a každý den přinese něco nového. Nejraději mám tělovýchovné činnosti a sportovní aktivity všeho druhu. Cvičím pilates a jógu. Protože mám dva vnuky, kteří hrají fotbal a hlavně hokej, jsem i fanynkou ledního hokeje - Manfieldu HK

Ráda s dětmi kreslím, maluji, modeluji a zkouším netradiční výtvarné techniky. Oblíbené mám s dětmi pohybové a taneční hry se zpěvem.

Jako asistentka logopeda procvičuji s předškoláky v MŠ správnou techniku řeči a výslovnosti.

Myslím si, že pro mou práci je nejdůležitější podnětné a radostné prostředí.

 

Karolína Severová - učitelka

Studovala jsem střední pedagogickou školu v Hradci Králové a vypomáhala ve speciálních školkách. Zaměřovala jsem se na práci s dětmi, které mají poruchu autistického spektra. Zajímám se o speciální pedagogiku, psychologii a po většinu studia byste mě v běžné školce nenašli. Veškerý můj čas zabírala pomoc handicapovaným dětem a kroužek hasičů. Jsem ráda, že se nyní mohu vrátit na pozici, kterou jsem studovala. Díky své praxi s dětmi s PAS jsem získala místo asistenta pedagoga na ZŠ.

Mám energickou povahu a důvěru v děti, proto se s nimi nebojím dělat nové věci. Na této práci mě nejvíce těší myšlenka, že si celý život do práce budu chodit nejen hrát, ale utvářet malé osobnosti.

Světlana Novánková - učitelka

Martina Dospělová - asistentka pedagoga

 

Hana Čabanová - školnice

Martina Frantová - školnice