Prázdniny za:

?
    Základní škola
   Co se děje
   Co se dělo
   Soutěž
   Akce
   Družina
   Projekty
   Kroužky
   Historie
   ÚvodNavštivte naši galerii


01024740


30.09.2020 13:59
proběhla akualizace
co se děje


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
19.25 °C
Na sluníčku.

 Dnes je čtvrtek 1.října svátek má Igor zítra Olívie/Oliver  
Aktuálně:

Měsíc září

         -  sběrová činnost :   usušená pomerančová a citrónová kůra

                                        kaštany a žaludy pro zvířátka

                                       sběr novinového papíru (letáky,časopisy),

                                       víčka od pet lahví (sbíráme pro ONDRU)

       -  při školní družině pracuje kroužek dovedných rukou

       Provoz školní družiny - ranní od 6.15 hod.

                                        odpolední do 16.00 hod.

      

                          

  

 

 

 

    

    

                                                                           

 

                                                                                       

       

 

                                       

                     INFORMACE O PROVOZU ŠKOLNÍ DRUŽINY

Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí

okres Jičín IČO:70981817 507 77 Cerekvice nad Bystřicí

 

                                                  PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY        ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

1.oddělení (1.a 2.třída) – paní vychovatelka  Věra VECKOVÁ

                                      asistentka Monika Žitková

2.oddělení (3.a 4.třída) – paní vychovatelka Mgr. Jiřina POZDNÍČKOVÁ

                                    

Zahájení 2.září 2018 – ukončení 30.června 2020

Provoz ŠD:

  • Ranní družina: od 6.15 h do 7.40 hod.
  • Po vyučování do 16,00 hod.

Zápisní lístky: řádně vyplněné předejte vychovatelce – nezapomeňte vyplnit odchody dítěte domů a žádáme Vás o dodržení odchodů dětí ze školní družiny buď do 13h. nebo až po 14.30 h. z důvodu nenarušování činnosti ŠD.

Odpolední svačina: mezi 14,00 -14,30 hod. je možná svačina dle potřeby dítěte z vlastních zásob.

PROVOZ O VEDLEJŠÍCH A HLAVNÍCH PRÁZDNINÁCH: 

           Budete-li mít zájem o umístění dítěte do školní družiny o  vedlejších prázdninách a hlavních prázdninách, prosíme se domluvit  s vychovatelkou ŠD vždy 14 dní předem. Družina bude otevřena minimálně při počtu 3 dětí. Podrobné informace naleznete na web. stránkách školy - vývěska.

Poplatek za pobyt ve školní družině: je stanoven na 70,- Kč  na měsíc.

Poplatek se posílá na  běžný účet – č.181165292/0300 (variabilní symbol je stejný jako pro stravování)  dle navrženého rozpisu:

                             1/ září - červen                         700,- Kč

                             2/  září – prosinec                     280,- Kč

                             3/  měsíčně                                  70,- Kč

Kroužky při ŠD:  dle možností a zájmu dětí, budou při školní družině pracovat tyto kroužky -  dovedné ruce, zdravotní kr.,kroužek deskové hry                

Do ŠD přinést:   papírové kapesníčky ( nejlépe v krabičce )

                            oblečení na převléknutí ven - dle sezony prosíme přizpůsobit

Propuštění dítěte mimo napsanou dobu odchodu je možné pouze při předání písemné žádosti rodičů!!! Jakoukoli informaci ohledně dítěte nahlaste telefonicky na telefonní č.493 696 056, 493 696 202.

 Při odchodu dítěte s osobou nezapsanou na zápisním lístku, nahlaste změnu písemně.

Jakékoliv informace týkající se školní družiny  budeme zapisovat do školního úkolníčku.