Prázdniny za:

?
    Základní škola
   Co se děje
   Co se dělo
   Soutěž
   Akce
   Družina
   Projekty
   Kroužky
   Historie
   ÚvodNavštivte naši galerii


01024765


30.09.2020 13:59
proběhla akualizace
co se děje


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
19.19 °C
Na sluníčku.

 Dnes je čtvrtek 1.října svátek má Igor zítra Olívie/Oliver  
  Soutěže

    Celoroční poznávací soutěž

  Tato soutěž má na naší škole již mnohaletou tradici. Každé září se objeví na nástěnce vedle sborovny "náborová" tabulka.
Do soutěže se mohou přihlásit žáci 5. až 9. ročníku. Úkoly jsou z oblasti zeměpisu, přírodopisu, sportu, kultury (film, divadlo, hudba)
i z dějepisu.
  Časová lhůta na vypracování se pohybuje od 1 týdne do 1 měsíce, podle náročnosti zadání.
  Soutěž má za úkol vzbudit v dětech touhu po poznání a naučit je využívat co nejvíce možností ke splnění daných úkolů (knižní encyklopedie, Internet, komunikace s rodiči, příbuznými nebo i sousedy, informace po telefonu či e-mailem...). Samozřejmě jsou soutěžící bodováni, chváleni a povzbuzováni a na závěr školního roku dostávají první tři hodnotné ceny, ale ani ostatní nepřijdou zkrátka, alespoň maličkostí jim poděkujeme za jejich píli a vytrvalost.
 

Organizátoři soutěže: Mgr. Jindra Jenčovská
   

PRAVIDLA CELOROČNÍ VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽE


  soutěže se mohou zúčastnit všichni žáci od 5. do 9. třídy
  soutěž potrvá do poloviny června a bude mít pravděpodobně 10 kol
  zadání soutěžních otázek bude vyvěšováno na nástěnce vedle sborovny, v některých případech budou soutěžícím propůjčeny namnožené kopie
  správné odpovědi, pořadí v jednotlivých kolech i celkové pořadí bude zveřejňováno na téže nástěnce
  odpovědi na soutěžní otázky se odevzdávají na samostatném podepsaném papíru, do uvedeného termínu
  pokud soutěžící obdrží kopie otázek a úkolů, odevzdá je nepopsané a neponičené spolu s vypracovanými odpověďmi
  pokud soutěžící nedodrží termín odevzdání odpovědí, může požádat vedoucí soutěže o nejvýše jednodenní odklad (neplatí pouze u dlouhodobějších nemocí)
  pokud soutěžící neodevzdá odpovědi (bez závažnějšího důvodu) ve třech soutěžních kolech, bude automaticky z dalšího pokračování vyřazen    Soutěže žáků I.stupně

Celoročně jsou žáci zapojeni do poznávací soutěže, ve které  dokazují své znalosti z oblasti přírody, literatury, kultury, sportu ap.

Dále soutěží ve sportovních disciplínách - atletice a gymnastice.

Na ZŠ vyhodnocujeme:

* sportovce roku
* sběrové soutěže - papír, víčka, léčivé rostliny, kaštany, žaludy, šípky...
* dopravní soutěž
* orientačně poznávací soutěž "Okolo Vavřinečku"