Prázdniny za:

?
    Historie
   Školství v obci
   Historie zámku
   Zámek
   Kroniky
   ÚvodNavštivte naši galerii


00931116


10.09.2019 10:01
proběhla akualizace
vývěsky


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
10.69 °C
Na sluníčku.

 Dnes je pondělí 16.září svátek má Ludmila zítra Naděžda  
  Historie zámku

kolí Cerekvic bylo osídleno již v 4. - 1. století před našim letopočtem. Nález kuchyňských nádob a hrobu ukazuje na osídlení keltskými kmeny. Název obce vznikl ze slova cerekev, což byl dřevěný kostel.
  První písemná zmínka o Cerekvicích pochází z roku 1357, kdy se zde připomína farář Ples .  Jako první známí majitelé Cerekvic se roku 1368 uvádějí bratři Vojslav, Petr a Štěpán z Cerekvic. Roku 1443 je tvrz v držení Lva z Cerekvice.

Dějiny Cerekvice ve druhé polovině 15 století a na počátku 16 století jsou zcela neznámé.


  Mezi léty 1505 až 1518 patřila Cerekvice Otíku Holovouskému z Holovous. Jeho dědic Petr Holovouský z Holovous zřejmě roku 1530 prodal tvrz a dvůr podlužní s podlužím rytíři Janu Litoborskému z Chlumu. Při tomto prodeji je také poprvé zmiňována cerekvická tvrz. Roku 1533 získává Cerekvici Jiří Vlk z Kvítkova a po něm Dobřenští z Dobřenic.
V roce 1541 kupuje cerekvický statek i s 7 vesnicemi Zdeněk Záruba z Hustířan, čímž se Cerekvice dostává do držení tohoto rodu.  Při dělení majetku roku 1551 mezi bratry Zdeňka a Jana Záruby z Hustířan se Cerekvice dostala do držení Zdeňka. Tvrz nebyla zřejmě v dobrém stavu, protože Jan se zavázal dát na stavení Cerekvice 100 kop grošů českých.
  Jan Záruba z Hustířan se při českém povstání během třicetileté války protivil císaři a byl souzen. Soud dopadl pro Jana dobře, ale protože nechtěl přistoupit na katolickou výru, prodává své statky Albrechtovi z Valdštejna a celý jeho rod odjíždí do Saska.
  Podrobný popis tvrze se zachoval z roku 1683: "Tvrz Cerekvice, díl od kamene, ostatek ode dřeva nákladně vystavěna a šindelem přikryta, v níchž pokoje od trámův a táflování z prken se nachází, stafel stuben, s síní, komorami, sklepův povrchních i podzemních pro pivo a víno, kuchyně, spižírna, lokajská světnice, vínopalna a kancelář, při kteréžto tvrzi jest také zahrada kořenná ..."
  Cerekvici opět kupuje rod Zárubů. Roku 1695 je tento rod povýšen do stavu hraběcího.


  Rod Zárubů drží Cerekvici až do roku 1729 kdy Jan Josef Záruba prodává zámek polnímu maršálkovi Ullyssesovi Browne z Montany vojevůdci císařovny Marie Terezie. Za jeho syna Filipa byl objekt v druhé polovině 18. století od základů přestavěn v barokní zámek.
 Další majitelé jsou hrabě Vincenc Szataray z Nagimihaly, Jan Kolovrat Krakovský. Roku 1832 kupuje panství Fr. Girtler rytíř z Kleebornu a jeho rod zůstává v Cerekvici do roku 1887 kdy zámek přechází do "Rodinného fondu císařského".
  Po pádu Rakousko-Uherska přechází dvůr a zámek do držení státu a je v něm umístněn chorobinec.
  V roce 1921 jsou v zámku umístněny první třídy školy.