Prázdniny za:

?
    Historie
   Školství v obci
   Historie zámku
   Zámek
   Kroniky
   ÚvodNavštivte naši galerii


01024753


30.09.2020 13:59
proběhla akualizace
co se děje


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:
19.19 °C
Na sluníčku.

 Dnes je čtvrtek 1.října svátek má Igor zítra Olívie/Oliver  
  Školství v obci

áklady školství v Cerekvici položil roku 1803 Jiří Brown, který nařídil, aby v zimních měsících vyučoval zámecký kaplan v jedné místnosti jeho zámku. Do té doby děti docházely do školy v nedaleké Hněvčevsi.
  V únoru roku 1862 byla v Cerekvici otevřena obecní škola. Zasloužil se o to místní rodák, pražský měšťan Štěpán Langer, který věnoval na zřízení školy svoji usedlost. V roce 1911 je vystavěna nová obecní škola.
  Roku 1919 žádá obec o založení nové měšťanské školy, žádost je zamítnuta. Druhá žádost je odeslána roku 1920 a ta je již schválena.


  Učebny měšťanské školy jsou rozděleny do různých budov. Jedna se nachází v obecní škole a dvě v zámku (využíván jako chorobinec), který je majetkem státu. 1. listopadu 1921 je škola slavnostně otevřena a 3. - 4. probíhá první zápis 67 žáků do nové školy.
V pondělí 7. listopadu se zahajuje výuka. V příštích letech škola postupně zabírá další místnosti zámku pro svoji potřebu.


13.února 1935 o půl deváté večer začalo v budově zámku hořet. Než byl požár uhašen shořela východní část zámku,
kde byla umístněna škola. Silný vítr druhého dne způsobíl že se oheň znovu rozhořel. To už lehla popelem celá budova.


  Výuka byla přerušena pouze na dva dny. Dvě třídy byly umístněny v obecní škole, jedna do farářského bytu
v obecním domě a další dvě byly umístněny za pronájem v domě p. Žalského na návsi.

Po obtížném shánění peněz se začíná s opravou a úpravou zámku.


20. září 1936 je budova Masarykova domu (zámku) slavnostně otevřena.
  Vyučování ve škole pokračuje až do 19.ledna 1945, kdy je zastaveno výnosem ministra školství a žákům se dávají úkoly jednou týdně. Žáky učitelé svolávali vždy v úterý pro zadání úkolů a ve čtvrtek, nebo v pátek na skupinové vyučování.

  Po válce je chod školy více méně stejný jako u jiných škol. Přesto se v kronice školy najde několik zajímavostí :

  *  V roce 1951 je o prázdninách využita tělocvična k uskladnění obilí po žních. Bez vědomí školy, ale s dozorem pracovníka MNV. Nějakým nedopatřením :-) bylo přehlédnuto cvičební nářadí a bylo zasypáno! V únoru bylo obilí odvezeno a v březnu je tělocvična vyklizena a vymalována. To se opakuje přes protesty školy ještě po dva roky.

  *   1.září 1953 je škola organizována jako osmiletá střední škola.

  *   1.září 1962 je založena školní družina.

  *   1966-67 ve druhé polovině školního roku jsou podle usnesení vlády volné soboty na školách a to vždy v sudém týdnu.