Prázdniny za:

?
    Jídelna
   Jídelna
   Úvod


01084573


22.01.2021 09:12
proběhla akualizace
aktualit


 Dnes je neděle 24.ledna svátek má Milena zítra Miloš  
  Jídelna

   
Od 1. dubna 2007 platí tato pravidla:


1. Strávník, který nemá předem zaplacené obědy, se nemůže stravovat.

2. Odhlašování a přihlašování obědů je možné vždy do 14 hodin předcházejícího dne přímo ve školní jídelně buď osobně nebo na telefonní čísle 493 696 362, případně elektronickou poštou. Při elektronickém odhlašovaní dodržujete uvedené pokyny.

3. V případě nenadálé nepřítomnosti strávníka je možno odebrat zaplacený oběd do jídlonosiče (v původní ceně ) pouze první den nepřítomnost v době od 11,15 do 11,30 hod. V dalších dnech nepřítomnosti není možné obědy odebírat. Stravování dětí ve školní družině v době prázdnin se dle výkladu KÚ HK řídí ustanovením § 117 odst.1a a § 122 odst.2 Školského zákona, to znamená, že děti v ŠD v době prázdnin nemají nárok na zvýhodněné stravné.

4. Konkrétní stížnosti, připomínky, návrhy, podněty je nutno podat okamžitě bez zbytečného odkladu, nejlépe následující den u vedoucí školní jídelny, případně u ředitele školy.

Více informací zde

9. Ceny obědů s platností od :

Strávník
Jídlo
Cena za jídlo
polodenní/celodnenní
Celková cena
polodenní/celodnenní
3 - 6 let
Přesnídávka
7,-/7,-
Oběd
21,-/21,-
Svačina
0,-/6,-
Pitný režim
2,-/3,-
30,-/37,-
7 - 8 let
Přesnídávka
7,-/7,-
Oběd
23,-/23,-
Svačina
0,-/6,-
Pitný režim
2,-/3,-
32,-/39,-
7 - 10 let
Oběd
23,-
11 - 14 let
Oběd
25,-
15 a více let
Oběd
26,-
  Školní stravování

  Školní kuchyně je součástí nové výstavby Mateřské školy. Celý objekt je spojen s budovou Základní školy prvního stupně spojovací chodbou, kde jsou umístněna soc. zařízení pro strávníky a kancelář vedoucí kuchyně.   Jídelna je určena pro stravování předškolních a školních dětí a má kapacitu 95 míst k sezení.
  Kuchyně je vybavena nerezovým nádobím, plynovou pečící pánví, čtyřmi plynovými a jedním elektrickým sporákem a jedním konvektomatem.. Manipulační plochy pro výrobu a přípravu potravin jsou odděleny podle charakteru potravin.
  Příjem špinavého nádobí je oddělen od samostatné kuchyně dělící stěnou a je vybavena velkokapacitní myčkou, takže do prostoru kuchyně se přenáší nádobí již čisté. Pracoviště je též vybaveno třemi bezdotykovými bateriemi a celonerezovým výdejním stolem s gastronádobami. Kuchyně je schopna uspokojit 300 strávníků.
  Používáme normy pro školní stravování a máme i vlastní receptury. Při tvorbě jídelních lístků se snažíme dodržovat výživové normy a dbáme o naplnění spotřebního koše. Od 1.5.2004 musel být zaveden systém kritických bodů HACCP a to podle vyhlášky č.107/ 2001.
O přípravu a výdej jídel se starají :
Ing. Zuzana Jezberová   vedoucí provozního úseku
Jolana Halenárová   vedoucí kuchařka
Eva Desenská   kuchařka