VEDENÍ

Ing. Jiří Ježek

Ředitel
Předměty: přírodopis, fyzika

reditel@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 302

Mgr. Jindra Jenčovská

Zástupce ředitele
Předměty: matematika, fyzika

jencovska@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 302

 

UČITELÉ

PaedDr.Miloslava Duchoňová

Vedoucí učitelka I. stupně

duchonova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 202

Mgr. Domkářová Blanka

domkarova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 202

Mgr. Wernerová Věra

wernerova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 202

Mgr. Jaromíra Oubramová

oubramova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 202

Mgr. Málková Diana

malkova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Peterková Alžběta

Metodik prevence

Předměty :český jazyk, přírodopis

peterkova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Novotná Jana

Předměty : matematika, výtvarná výchova

novotna@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Hynek Vojtěch

Předměty : tělesná výchova, hudební výchova

hynek@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Krejcarová Šárka

Předměty : český jazyk, dějepis

Výchovný poradce

krejcarova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Krotilová Lenka

Předměty : anglický jazyk, občanská výchova

krotilova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Petříková Monika

Předměty : chemie

petrikova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

Mgr. Krámská Lenka

Asistentka pedagoga

kramska@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 053

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA

 

Vecková Věra

vedoucí vychovatelka

veckova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 056

Mgr.Pozdníčková Jiřina

vychovatelka

pozdnickova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 056

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA

 

Bergmannová Marcela

vedoucí učitelka

bergmannova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 198

Kaplanová Irena

 

kaplanova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 198

Severová Karolína

 

severova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 198

Skipalová Aneta

 

skipalova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 198

 

PROVOZNÍ PRACOVNÍCI

 

 

Ing.Jezberová Zuzana

vedoucí školní kuchyně

jezberova@zscerekvice.org

Telefon : 493 696 362

 

Magerová Anna

kuchařka

 

Vachutková Jolana

kuchařka

 

Vecek František

školník

 

Čabanová Hana

uklizečka MŠ

 

Frantová Martina

uklizečka MŠ, pomocná síla v kuchyni

 

Jamborová - Hrušová Lucie

uklizečka 1. stupeň

 

Minichová Zdena

uklizečka 2. stupeň