uvod
Prázdniny za:

?
 menu  Úvod
 menu  Vývěska
 menu  Žáci
 menu  Jídelna
 menu  Galerie
 menu  Základní škola
 menu  Mateřská škola
 menu  Ke stažení
 menu  PORTÁL


fotogalerie

Navštivte naši galerii


00834406

27.03.2017 15:47
proběhla akualizace
školky


Elektronické odhlašování obědů:
v provozu


Aktuální teplota:

4.56 °C
Na sluníčku.VOLNÝ
ŠKOLNÍ
INTERNET

wifi


  Dnes je úterý 28.března svátek má Soňa zítra Taťána  Bakaláři
Vstupte
Bakaláři
Klasifikace
Rozvrh

Kredit
Vstupte
Stravování
Výše kreditu
QR platby

Postavení a poslání školy


Základní škola Cerekvice nad Bystřicí je plně organizovaná škola s právní subjektivitou. Součástí organizace jsou základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Všechny součásti podléhají po stránce personální i provozní řediteli školy. Škola jako celek zajišťuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého poznání v souladu se zásadami humanity, demokracie a vlastenectví, poskytuje mravní, zdravotní, estetickou, tělesnou a ekologickou výchovu. Základní škola poskytuje základní vzdělání, mateřská škola poskytuje výchovnou činnost zaměřenou na celkový rozvoj dítěte.
Předmětem činnosti je krom předškolní výchovy a školní výuky také stravování ve školní jídelně, organizování školních výletů, exkurzí, poznávacích, vzdělávacích a kulturních zájezdů, lyžařských výcviků a škol v přírodě, volnočasových aktivit, osvětová činnost, organizace soutěží a vlastních kulturních pořadů.
Škola byla zřízena jako příspěvková organizace zřizovací listinou vydanou Obecním úřadem v Cerekvici nad Bystřicí dne 16.10. 2002 a je zařazena v síti škol MŠMT od 1.1. 2003.
Činnost školy probíhá ve 3 objektech. V budově cerekvického zámku jsou 4 kmenové třídy druhého stupně, 5. třída, ředitelna, sborovna, odborné učebny výpočetní techniky, fyziky a chemie, žákovská kuchyň, tělocvična, školní dílna, kabinety a provozní prostory. První stupeň základní školy je umístěn v samostatné budově a jsou zde 4 kmenové třídy, 2 oddělení školní družiny, sborovna, kabinet, sklad učebnic a provozní prostory. V nové budově se nachází mateřská škola, školní kuchyně s jídelnou a provozní prostory. U všech budov se nacházejí volné prostory, které jsou využívány jako sportoviště.
Základní školu navštěvuje ve školním roce 2016/2017 150 žáků. Průměr žáků na jednu třídu činí 17 žáků.
Školní družinu navštěvuje 60 žáků prvního stupně.
Mateřská škola má kapacitu 50 dětí, ve školním roce 2016/2017 ji navštěvuje 50 dětí.
V celé organizaci je zaměstnáno 19 pedagogických a 8 provozních pracovníků.

Základní informace


Název : Základní škola a mateřská škola Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace
Identifikátor zařízení (IZO): 650 046 633
Identifikační číslo (IČO): 70 981 817
Adresa : 507 77 Cerekvice nad Bystřicí 1
Právní forma: Příspěvková organizace
Zřizovatel: Obec Cerekvice nad Bystřicí
Škola sdružuje: Mateřská škola
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna
Zahájení činnosti: 1.1. 2003Adresa:Základní škola a mateřská škola, Cerekvice nad Bystřicí, příspěvková organizace

  Cerekvice nad Bystřicí 1
  507 77


Telefony:

  Ředitelna 493 696 302
  Sborovna I. stupeň 493 696 202
  Sborovna II. stupeň 493 696 053
  Školní družina 493 696 056
  Školní jídelna 493 696 362
  Mateřská školka 493 696 198

Email:

  skola@zscerekvice.org


www stránky:

  www.zscerekvice.org

Datová schránka:

  ef57g2f

Účty školy:

  Škola 181165292/0300
  Školní jídelna 181165700/0300
  FKSP 181165858/0300
  Spolek přátel školy 105945828/0300
Organizační schéma školy

Vedení školy

Ředitel školy:
  Ing. Jiří Ježek

Zástupce ředitele školy:
  Mgr. Jindra Jenčovská

Vedoucí učitelka I. stupně:
  PaedDr. Miloslava Duchoňová

Vedoucí učitelka mateřské školy
  Marcela Bergmannová

Výchovná poradkyně:
  Mgr. Šárka Krejcarová

Účetní:
  Jana Pavlová

Vedoucí školní kuchyně:
  Ing. Zuzana Jezberová

Zaměstnanci


Aktuality
Klicperovo divadlo

V pondělí 3.4. zavítají členové Klubu přátel divadla na další představení v předplatném, tentokrát to bude Havlova Asanace. Uvidíme, jak to bude náročné dílo.
Vloženo: 2017-03-15  

Přípravy na Velikonoce

Kvapem se nám blíží jaro a s ním i velikonoční svátky, na I.stupni se uskuteční velikonoční tvoření ve čtvrtek 30.3. a na zámku také ve čtvrtek, ale 6.4. Přihlášky obdrží zájemci od vyučujících. Těšíme se na šikovné ručičky.
Vloženo: 2017-03-15  

Den učitelů

28.3.1592 se narodil Jan Amos Komenský, tzv. Učitel národů, zakladatel moderní pedagogiky. V roce 1955 byl tento den v ČR ustanoven jak Den učitelů, ovšem v roce 1994 z rozhodnutí Unesca je Světový den učitelů 5.října. V ČR se už delší dobu nezapisuje ani do kalendářů...
Vloženo: 2017-03-15  


Archiv aktualit
ZŠ Cerekvice nad Bystřicí